Arbeidsrecht advocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 020 - 794 37 78
Home > Ontslagprocedure
ontslagprocedure advocaat

Ontslagprocedure in Amsterdam

Juridische hulp bij een ontslagprocedure

Gimbrère Advocaten is in Amsterdam gespecialiseerd in ontslagrecht en weet alles over verschillende soorten ontslagprocedures. Gaat u ontslag geven? Wij kunnen u over elke procedure informeren en juridisch advies geven. Hieronder volgt een opsomming van de soorten ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een van de ontslagmogelijkheden bij personeel ontslaan is met wederzijds goedvinden. Dit is in veel gevallen de prettigste manier om uit elkaar te gaan. U bent het samen eens met de gemaakte afspraken en laat het arbeidscontract samen ontbinden.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden direct beëindigd. Het UWV werkbedrijf en kantonrechter komen hier niet aan te pas. Ook is er in dit geval geen opzeggingstermijn. Meer weten? Onze ontslagspecialist en arbeidsrecht advocaten staan u graag bij.

Ontslagvergunning UWV

Is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch ontslag? In dat geval kan u een ontslagvergunning aanvragen via het UWV. Voldoet u aan de vereiste criteria? En dient de werknemer geen bezwaar in? Dan krijgt u van het UWV een ontslagvergunning en kunt u uw ontslagprocedure voortzetten. Wij helpen u hier graag bij.

Ontslag via kantonrechter

Het is ook mogelijk om een ontslagprocedure via de kantonrechter te regelen. Bij de rechter kunt u als werkgever een verzoek indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit kan vaak alleen wanneer er sprake is van een verstoorde werkrelatie. U werknemer functioneert bijvoorbeeld niet goed (meer). Samen met u kunnen we een verzoek indienen. We kunnen u ook mondeling verdedigen. De uitspraak van de kantonrechter is definitief. Het is niet mogelijk om daarna nog in hoger beroep te gaan.

Collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag wanneer er binnen drie maanden ten minste 20 werknemers ontslagen moeten worden. Ook moet het bij deze vorm van personeel ontslaan gaan om bedrijfseconomische redenen. U moet zich als werkgever houden aan de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Het collectief ontslag kan teruggedraaid worden als u zich niet aan de Wmco regels houdt. Wij helpen u hier graag bij.

Gaat u ontslag geven? Wij zijn in Amsterdam al jaren gespecialiseerd in ontslagrecht. Neem vandaag nog contact op met onze arbeidsrecht advocaten. Bel ons of vul ons contactformulier in.

Let op! Sinds 1 juli 2015 gelden er andere regels gelden binnen het ontslagrecht vanwege de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Hierdoor is de ontslagprocedure veranderd. De ontslagvergoeding is verdwenen en transitievergoeding komt hiervoor in de plaats. Voor kleine bedrijven en oudere werknemers geldt nog wel een overgangstermijn. Lees hier meer.
Menu